Core

615 094 664

accca@sorolls.org

-BARNATECNO. Serveis tècnics de mesura i d'aïllament acústic.

“Solucions comprovades i garantides que col·loquen la nostra empresa en un lloc destacat dins el camp de l'acústica".

BARNATECNO es una empresa especialitzada en l'aïllament acústic, posant a la seva disposició un departament tècnic per a l'assessorament i solucionar qualsevol problema ocasionat pel soroll, abarcant des de l'estudi sonomètric per detectar i calibrar perfectament la incidència fins a la realització de la obra.

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho des d'aquí.


 

El soroll aborrega, degrada. No és cultura.

"El soroll és un contaminant energètic que envaeix la nostra intimitat i lesiona la nostra salut física i mental".
La nostra societat pateix el mal del soroll. Una pandèmia que ens fa emmalaltir i a la que no se li presta massa atenció en els mitjans de comunicació. La contaminació atmosfèrica genera grans titulars, en canvi la contaminació acústica irònicament, és una tortura silenciosa. Gairebé no se'n parla enlloc, fins que ens toca de ben a prop.
A l'ACCCA lluitem contra aquesta pandèmia "silenciosa" i alhora fem pedagogia referent als greus problemes que comporta el soroll per a la salut de les persones.