ampliar fotografia

Associació Catalana contra la Contaminació Acústica

 

 

el soroll és un contaminant energètic
que envaeix la nostra intimitat
i lesiona la nostra salut

 

qui som

novetats i notícies

documents

associar-se

 

 

L’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA) és una entitat sense ànim de lucre, independent, completament desvinculada de partits polítics i dels seus programes, i d’Administracions públiques, l’objecte de la qual el constitueix la lluita contra les causes i els efectes dels sorolls, i segons es desenvolupa en l’article 2n dels nostres estatuts. L’ACCCA també desenvolupa una tasca d’informació i assessorament als afectats/des per la contaminació acústica i a la ciutadania en general.
L’ACCCA va néixer al mes de març de 1998 i arrel de l’impuls que li varen donar quatre persones (les integrants de la primera Junta Directiva) per fundar-la i endegar aquest projecte col·lectiu al que s’han afegit d’ençà la seva creació més de 200 persones.
L’any 2000 l’ACCCA conjuntament amb d’altres associacions d’arreu d’Espanya va fundar la Federación de Asociaciones contra el Ruido y las Actividades Molestas (PEACRAM).
Actualment l’ACCCA és integrada per aquest nombre d’associats/des, compta amb uns serveis especialitzats d’assessoria jurídica, d’enginyeria tècnica acústica i una psicòloga que són independents del funcionament intern de l’associació, i també desitja integrar un/a metge/ssa avesats en aquesta matèria.. L'ACCCA també desenvolupa una tasca d'informació i assessorament als afectats/des per la contaminació acústica i a la ciutadania en general.

contacte: accca@sorolls.org
mòbil:
615 094 664
(domicili social -només a efectes postals-: c. Nou de Sant Francesc, 21 bx (08002), Barcelona)

No s'atenen consultes privades per email ni per telèfon

assessoria jurídica

assessoria tècnica acústica

assessoria
mèdica/psicològica