20 de novembre de 2003

L'incivisme de TMB

Si els usuaris del metro hi entrèssim tots amb un radiocasset a tota potència, ens acusarien d'incivisme i ens requisarien els aparells. Als caps de TMB, però, els ho permeten cada dia. Quan els requisaran la megafonia per raó de l'ús incívic que en fan? L'ordenança de Medi Ambient diu: “Es prohibeix engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar equips musicals i emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues a zones de pública concurrència quan puguin molestar altres persones...”. Per què l'Ajuntament de Barcelona no obliga a TMB a complir-la?

EDUARD RUIZ SERRA
Barcelona

tornar tornar