19 de desembre de 2003

Soroll al metro

La carta del señor Patiño de TMB deixa ben clar que les queixes dels usuaris a causa de la contaminació acústica innecessària que la megafonia i els monitors generen al metro no fan perdre el son als seus responsables. En lloc de fer servir el sentit comú i procurar que hi hagi menys soroll, es serveixen d'enquestes per justificar-ne l'augment, i esgrimeixen un percentatge, virtual i abstracte, a fi d'intimidar les persones reals i concretes que reclamen el seu dret a gaudir d'un raonable silenci en el recinte d'un servei públic. Tot plegat, molt poc exemplar.

M. DOLORS PEDRAZA Barcelona

tornar tornar