15 de desembre de 2003

Música al metro

Des de fa algun temps estan apareixent diverses missives que fan referència a la música a les estacions de metro i al so dels monitors del Canal Metro que estan ubicats a les instal·lacions de la xarxa. Abans de posar en marxa iniciatives d'aquestes característiques, TMB efectua enquestes de percepció y valoració entre els ciutadans en general i usuaris del transport públic. Cal destacar que el 95% de les persones enquestades va manifestar la seva aprovació pel que fa a la presència de música ambiental i a l'existència dels monitors de Canal Metro.

JOSÉ A. PATIÑO
Cap Rel. Ext. de TMB

tornar tornar