Core

615 094 664

accca@sorolls.org

Què en penseu?

...
 

 

ENQUESTA

Creu que l'Ajuntament es preocupa del soroll al seu municipi?
No
Si
no ho sé

 

 

 

L’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA) és una entitat sense ànim de lucre, independent, completament desvinculada de partits polítics i dels seus programes, i d’Administracions públiques, l’objecte de la qual el constitueix la lluita contra les causes i els efectes dels sorolls, i segons es desenvolupa en l’article 2n dels nostres estatuts.
L’ACCCA també desenvolupa una tasca d’informació i assessorament als afectats/des per la contaminació acústica i a la ciutadania en general.

 

El soroll aborrega, degrada. No és cultura.

"El soroll és un contaminant energètic que envaeix la nostra intimitat i lesiona la nostra salut física i mental".
La nostra societat pateix el mal del soroll. Una epidèmia que ens fa enmalaltir i a la que no se li presta massa atenció en els mitjans de comunicació. La contaminació atmosfèrica genera grans titulars, en canvi la contaminació acústica irònicament, és una tortura silenciosa. Gairebé no s'en parla enlloc, fins que ens toca de ben aprop.
A l'ACCCA lluitem contra aquesta epidèmia "silenciosa" i alhora fem pedagogía referent als greus problemes que comporta el soroll per a la salut de les persones.