Diari de Girona Portada
en
PDF
  GIRONA DIMARTS, 30 D'AGOST DE 2005 Edició digital n. 2074
 Seccions
  Portada
  Girona
  Comarques
  Opinió
  Economia
  Catalunya
  Espanya Internacional
  Esports
  Cultura
  Fets i Gent
  Comunicació
  Actual
  Humor
 Serveis
 Titulars
 Serveis
 Enquestes
 Fòrums
 Llista de carrers
 El temps
 Loteries i quiniela
 Hemeroteca
 Guia de Girona
 Televisió
 Economia
 Agenda i Cartellera
 Borsa 
 JORDI Vilamitjana
El silenci, tresor inestimable
 SERVEIS
  
  Imprimir aquesta notícia Imprimir aquesta notícia
  Contacte amb nosaltresContactar
 Anterior Tornar Següent 

Cap altra cosa hauria de preocupar tant un consistori com garantir que els ciutadans gaudeixin del necessari silenci.

ara que el carrer pompeu Fabra és un enorme trencaclosques de pedres i ruïnes en mans d´arqueòlegs i que, per tant, ni cotxes ni motos hi poden transitar de cap manera, els estadants hem après a fruir del tresor més gran al qual pot aspirar un ésser humà: el silenci. De nit, al balcó, arriben netes les converses dels bars propers i el repic de les hores de tots els campanars de Girona.
El silenci permet la contemplació del cel estrellat d´estiu amb un afegitó de reflexió còsmica, de necessària filosofia. Enmig del silenci les converses flueixen suaus i benignes. Al llit, el son sobrevé bressolat per la sonsònia dels grills, per la remor incerta de les converses, pels sorolls amics dels veïns d´edifici.
La negació més important de la ciutat (i per tant de la convivència) és el soroll. Bona part del neguit, de l´estrès i de la morbilitat dels gironins és deguda a la contaminació acústica. En un entorn sorollós, les oïdes se´n ressenteixen; la veu pateix; el cervell s´estova.
L´Ajuntament dedica el títol III de l´Ordenança de convivència ciutadana al Comportament dels ciutadans respecte als sorolls. El text és ben explícit: «La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels immobles s'haurà de mantenir dins dels límits del respecte mutu». Se´n posen exemples i fins i tot s´explica el procediment a seguir pels afectats: «La Policia Municipal a requeriment de tercers comprovarà si els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que suposin l'incompliment del que disposa aquesta Ordenança». El problema no és la llei, sinó el poc interès d´alguns ciutadans a tenir silenci.

   


Logo Girona

Diari de Girona és un Producte de Editorial Prensa Ibérica.
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, llevat d´autorització expressa de Diari de Girona

Logo EPI: Editorial Prensa Ibérica