Diari de Girona Portada
en
PDF
  COMARQUES DIVENDRES, 20 DE GENER DE 2006 Edició digital n. 2215
 Seccions
  Portada
  Girona
  Comarques
  Opinió
  Economia
  Catalunya
  Espanya Internacional
  Esports
  Cultura
  Fets i Gent
  Comunicació
  Actual
  Humor
 Serveis
 Titulars
 Serveis
 Enquestes
 Fòrums
 Llista de carrers
 El temps
 Loteries i quiniela
 Hemeroteca
 Guia de Girona
 Televisió
 Economia
 Agenda i Cartellera
 Canals
 Borsa
 Futbol
 Tecnologia
 Galeria
 Imatges
 Documents
 Suplements
Arxiu PDF - DominicalDominical
Arxiu PDF - Motor Motor
 Especials
 Anuncis   classificats 
 robertBarti*
La legislació sobre contaminació acústica «patina»
 SERVEIS
  
  Imprimir aquesta notícia Imprimir aquesta notícia
  Contacte amb nosaltresContactar
 Anterior Tornar Següent 

La zonificació acústica permet definir els nivells de soroll que el territori pot suportar en funció del seu ús. La Llei 16/2002 dita de Protecció contra la Contaminació Acústica, preveia l´any de la seva publicació, la realització d´uns mapes de capacitat acústica de tots els Municipis Catalans.
Un mapa de Capacitat Acústica reflecteix en un plànol els nivells màxims de soroll que es permeten dins del municipi. A diferència del mapa sònic, que és una fotografia feta amb mes o menys encert dels nivells de soroll al territori, el mapa de capacitat acústica permet legislar sobre els nivells màxims de soroll permesos. Aquests mapes, doncs, s´obtenen de la voluntat del Municipi en funció de l´ús del seu territori.
L´any 1999 el Departament de Medi Ambient, conscient de que molts municipis no disposaven dels recursos i eines necessàries per realitzar aquests mapes, va crear el projecte Sonicat. L´any 2001 es van acabar els treballs de camp. Tota aquesta informació ha estat a disposició dels municipis catalans que gratuïtament disposen d´aquesta informació, encara que fins avui pocs l´han aprofitat.
No disposar del mapa de Capacitat Acústica dificulta les intervencions en matèria de control de soroll ambiental, ja que en no estar establerta la zona de sensibilitat acústica, no es possible fer una avaluació per dictaminar si es superen o no els límits legals establerts.
Un aspecte important del projecte Sonicat era que en la proposta inicial de zonificació del territori, la tendència sempre era protegir aquest, fent honor al mateix nom de la Llei. Quan en una zona els nivells superaven els límits establerts de sensibilitat acústica, calia ser una mica restrictiu. A més aquests nivells s´obtenien sempre en base a unes mesures acústiques de control i a la voluntat del Municipi. Es considerava únicament el soroll de trànsit i no pas d´altres activitats.
Malauradament el Decret 245/2005 de 8 de Novembre deixa la porta oberta a que els Municipis facin la feina a l´inrevés. Aquest Decret posa en el mateix sac qualsevol focus sonor, tot i que la Llei 16/2002 defineix i avalua de forma diferent el soroll de trànsit o d´altres activitats, per exemple. Això suposa un problema tècnic. Primer perquè els mapes s´avaluen mesurant a peu de carrer, mentre que l´afectació exterior es mesura a la façana. Segon perquè els períodes d´avaluació són diferents. Basta amb modificar els nivells màxims del mapa de capacitat acústica apujant aquests, per que els nivells de soroll quedin per sota dels màxims permesos, acomplint llavors la Llei 16/2002. Aquesta forma d´actuar atempta directament contra la salut i els interessos dels ciutadans afectats, que «legalment» tindran que suportar uns nivells de soroll més elevats.
El sector d´oci nocturn associat a Fecalon (Federació Catalana de Locals d´Oci Nocturn) i el laboratori Laboratori d´Estudis Metrològics, estan desenvolupant un segell de qualitat (QF) per fer front a les mancances de la legislació vigent actual que no satisfà uns criteris mínims que garanteixin una contaminació zero al seu entorn. La molèstia del soroll no és únicament una qüestió de nivell si no de qualitat del so. Podem dormir asseguts en un avió amb 85 dB(A) de soroll, i en canvi no podem dormir estirats en un llit dins d´una habitació amb 25 dB(A) de soroll. Perquè?. És justament en aquests casos on la Legislació actual «patina». Avaluar correctament la qualitat sonora és el primer pas per lluitar contra la contaminació sonora. Aquest és l´objectiu del segell de qualitat QF. També la manca de formació i coneixements específics d´acústica, entorpeix i en molts casos impossibilita trobar solucions als problemes que degudament canalitzats, poden trobar solucions tècnicament viables i eficients. Desgraciadament, al nostre país tothom que treballa al sector del soroll, se sent expert en acústica, quan evidentment són les Universitats qui capaciten professionalment a les persones amb la titulació que acredita uns coneixements. Fer mesures amb un sonòmetre no capacita tècnicament a ningú, encara que aquest treballi per a l´Administració.

*Director de l´Àrea d´Acústica del laboratori LEM i doctor en Enginyeria Acústica.

   


Logo Girona

Diari de Girona és un Producte de Editorial Prensa Ibérica.
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, llevat d´autorització expressa de Diari de Girona

Logo EPI: Editorial Prensa Ibérica
 Recerques