II Premis José Cantero
 
 Inici > Fundaciò > Memoria 2000-2001 > II Premis José Cantero > Premiats > Efectes nocius del soroll: Índex
 
 Endavant
 

 

EFECTES NOCIUS DEL SOROLL
 

Índex
 
Introducció

I.- Anatomia
1. Anatomia general
1.1 Orella externa
1.2 Orella mitja
1.3 Orella interna

II.-Física
1. Informació general sobre les ones
1.1 Moviment ondulatori
1.2 Tipus d'ones
1.3 Propietats del cos que entra en vibració
1.4 Equació i característiques del M.O.
1.5 Fenòmens físics de la propagació del M.O.
2.Ones sonores
2.1 El so
2.2 Qualitats del so simple
2.3 Qualitats del so

III.-Fisiologia
1. Conducció del so
1.1 El pavelló i el conducte auditiu
1.2 El timpà i la cadena ossicular
1.3 Músculs timpànics i finestres
1.4 Trompa d'Eustaqui
1.5 Líquids endòtics
2. Percepció del so
2.1 Òrgan de Corti
2.2 Via acústica

IV.-Contaminació acústica
1. Contaminació acústica
1.1 Què és la contaminació acústica?
1.2 Com afecta la C.A. a les persones?
2.Política emprada per les autoritats
2.1 Mes. preses en les legislatures Espanyoles
2.2 Resolucions polítiques preses en les C.A.
3.Mesures preses pels ciutadans
3.1 ACCCA
3.2 Plataforma ciutadana contra els sorolls nocturns

V.- Material i mètodes (I-II)
1. Material i mètodes I
2. Sonòmetre
2.1 Realització de mesures
3. Material i mètodes II
4. Audiòmetre
4.1 Calibració
4.2 Tipus d'audiometries
4.3 Realització de les mesures
4.4 Audiograma
4.5 Mètode emprat en el treball
5.Otoemissions acústiques
5.1 Tipus d'otoemissions
5.2 Realització de mesures
5.3 DP-Grama
5.4 Mètode emprat en el treball

VI.- Resultats
1. Resultats

VII.- Conclusions

VIII.- Bibliografia

IX.- Annexes
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5

 

  

 
Endavant 
Inici > Fundaciò > Memoria 2000-2001 > II Premis José Cantero > Premiats > Efectes nocius del soroll: Índex 

Fundació EPSON IBÈRICA Juliol 2001
www.fundacion-epson.es