Diari de Girona Portada
en
PDF
  GIRONA DIJOUS, 28 DE OCTUBRE DE 2004 Edició digital n. 1771
 Seccions
  Portada
  Girona
  Comarques
  Opinió
  Economia
  Catalunya
  Espanya Internacional
  Esports
  Cultura
  Fets i Gent
  Comunicació
  Actual
  Humor
 Serveis
 Titulars
 Serveis
 Enquestes
 Fòrums
 Llista de carrers
 El temps
 Loteries i quiniela
 Hemeroteca
 Guia de Girona
 Televisió
 Economia
 Agenda i Cartellera
 Borsa
 Galeria
 Imatges
 Documents
 Suplements
Arxiu PDF - DominicalDominical
Arxiu PDF - MotorMotor
 Anuncis   classificats


 el nas de la bruixa - JORDI VILAMITJANA
50 decibels
 SERVEIS
  
  Imprimir aquesta notícia Imprimir aquesta notícia
  Contacte amb nosaltresContactar
 Anterior Tornar Següent 

Que una ciutat en obres és una ciutat sorollosa, és évident; que Girona és una ciutat en obres, no és pot pas negar. Girona és, doncs, una ciutat sorollosa, molt sorollosa. El brogit de les obres és un valor afegit a la remor habitual d´una ciutat que pensa poc en la sostenibilitat i que se sotmet a la mala educació d´alguns dels seus ciutadans. Hi ha qui agafa el cotxe fins i tot per anar a comprar el pa. Pel llarguíssim carrer Barcelona, per Ferran Puig, pel carrer de la Rutlla, per Santa Eugènia, etc. no es pot mantenir cap conversa en to normal. Les motos amb escapament lliure i els cotxes amb música a tot drap trufen sovint el pastís espès de la contaminació acústica gironina.

LES COSES , com sempre, encara poden anar a pitjor. S´acosten obres per parar un tren. La construcció de l´aparcament d´Emili Grahit, l´enderrocament de part del Santa Caterina amb la construcció de l´aparcament subterrani, els túnels del TAV per sota de la ciutat, la demolició de les 376 columnes de formigó i dels 4 quilòmetres de bigues, els blocs d´edificis en construcció, etc. són una garantia que es podrà anar mantenint el nivell de molèstia necessària. Els científics parlen de nivell suportable quan els sorolls no superen els 50 decibels. Heus aquí el registre decibèlic de l´instrumental d´una obra: el martell pneumàtic: 103-113; l´aplanadora de terra: 90-96; la perforadora pneumàtica: 102-111; la grua: 90-96; la serra de tallar concret: 90-102; el martell: 87-95; la serra industrial: 88-102; el soldador de perns: 101; el bulldozer: 93-96; la retroexcavadora: 84-93, etc. Aquesta és la contradicció d´una ciutat que es ven a ella mateixa com la millor per viure-hi, però que per mantenir el nivell de serveis ha d´estar-se transformant constantment per damunt dels 50 decibels.

   

Logo Girona

Diari de Girona és un Producte de Editorial Prensa Ibérica.
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, llevat d´autorització expressa de Diari de Girona

Logo EPI: Editorial Prensa Ibérica
 Recerques


Fes-nos la seva pàgina d'inici
Recomani l´edició digital
Enviï els seus suggeriments
Servei d'enviament de cartes al director
Afegeixi'ns als seus favorits!