Core

615 094 664

accca@sorolls.org

Associeu-vos i col·laboreu en la lluita contra la contaminació acústica

...
 

Segueixi els següents passos:
✔ Empleni TOTS els espais requerits del formulari.
✔ Decideixi la quota ANUAL que desitja aportar, i empleni correctament TOTES les dades bancàries sol·licitades.

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ A L'ACCCA


(*) camps obligatoris


DADES PERSONALS
Nom i cognoms*
Adreça*
Localitat*
Província
Codi Postal*
Telèfon*/s
/
e-mail* @
Quin ha estat el motiu
de la seva incorporació

o el problema de soroll que ha patit
veïns incívics
local d'oci nocturn
bar-restaurant
trànsit del carrer (incloses motocicletes i cotxes xumba-xumba)
carreteres, autopista, aeroport
locals comercials en general (supermercat...)
aires condicionats
cap dels anteriors

altres
Per la present, SOL·LICITO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACCCA la meva incorporació a l'associació en qualitat de membre
prometo respectar i complir amb els estatuts de l'associació en tot moment, així com els acords vàlidament adoptats tant per la Junta Directiva com per l'Assemblea.
DADES BANCÀRIES
transferència bancària a favor de l'ACCCA
CCC: 0081 (Banc Sabadell) 0305 9900 0145 7747
titular: ACCCA
concepte: quota anual
càrrec en compte corrent
IBAN Entitat Oficina DC
  Núm. de compte
          
NIF*
Quota anual escollida* 35€     55€      altra quantitat

D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades només seran utilitzades per la gestió del tràmit d'incorporar-les a la base de dades de l'ACCCA a efectes de la nova incorporació com a membre de l'associació, restant a la seva disposició per a la sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació.

 

 

 

 

 


 

El soroll aborrega, degrada. No és cultura.

"El soroll és un contaminant energètic que envaeix la nostra intimitat i lesiona la nostra salut física i mental".
La nostra societat pateix el mal del soroll. Una epidèmia que ens fa enmalaltir i a la que no se li presta massa atenció en els mitjans de comunicació. La contaminació atmosfèrica genera grans titulars, en canvi la contaminació acústica irònicament, és una tortura silenciosa. Gairebé no s'en parla enlloc, fins que ens toca de ben aprop.
A l'ACCCA lluitem contra aquesta epidèmia "silenciosa" i alhora fem pedagogía referent als greus problemes que comporta el soroll per a la salut de les persones.