Core

615 094 664

accca@sorolls.org

Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica.

Associeu-vos i col·laboreu en la lluita contra la contaminació acústica

Siusplau, per validar la subscripció segueixi els següents passos:
✔ Empleni TOTS els espais d'aquest formulari.
Accepti els termes d'inscripció i signi l'aprovació.
✔ Decideixi la quota ANUAL que més li interessi, i empleni correctament TOTES les dades sol·licitades.

Moltes gràcies per la seva confiança i benvingut/da a l'ACCCA.


» DADES PERSONALS
 
 • El seu nom i els seus DOS cognoms
 • correu electrònic VÀLID per poder completar l'admissió
 • Telèfon de contacte. Imprescindible.
 • Adreça completa SENSE ACCENTS. carrer, número, pis
 • La població on resideix
 • Província a la que pertany la localitat on resideix
 • Insereixi el Codi postal que li pertoca per zona


 • Per la present, SOL·LICITO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACCCA
  la meva incorporació a l'associació en qualitat de membre, i prometo respectar i complir amb els Estatuts de l'associació en tot moment,
  així com els acords vàlidament adoptats tant per la Junta Directiva com per l'Assemblea.
  Signi l'acceptació de respectar els Estatuts de l'associació

 • » DADES BANCÀRIES


 • CCC: ES21 0081 0305 9900 0145 7747
  Titular del compte: ACCCA
  Concepte: Quota anual


  » OPCIÓ 2. Càrrec en compte corrent (empleni TOTES les dades)
  IBAN Entitat Oficina DC Núm. compte
  Seleccioni la modalitat de pagament de la quota anual preferida
 • »Número d'Identificació Fiscal
 • NIF 8 xifres seguides d'una lletra final en MAJÚSCULES


 • » Quota anual escollida:
  35€ 45€  55€ 65€ 75€ 85€ 95€
  100€ 150€ 200€ 250€ 300€ 350€
  Seleccioni la quota que vulgui aportar a l'associació

 • Seleccioni un motiu del llistat desplegable o afegeixi el seu

D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades només seran utilitzades per la gestió del tràmit d'incorporar-les a la base de dades de l'ACCCA a efectes de la nova incorporació com a membre de l'associació, restant a la seva disposició per a la sol·licitar la seva rectificació i/o cancel·lació.

 

Moltes gràcies per col·laborar!

"El soroll és un contaminant energètic que envaeix la nostra intimitat i lesiona la nostra salut física i mental".
La nostra societat pateix el mal del soroll. Una pandèmia que ens fa emmalaltir i a la que no se li presta massa atenció en els mitjans de comunicació. La contaminació atmosfèrica genera grans titulars, en canvi la contaminació acústica irònicament, és una tortura silenciosa. Gairebé no se'n parla enlloc, fins que ens toca de ben a prop.
A l'ACCCA lluitem contra aquesta pandèmia "silenciosa" i alhora fem pedagogia referent als greus problemes que comporta el soroll per a la salut de les persones.