ampliar fotografia

Associació Catalana contra la Contaminació Acústica

 

 

el soroll és un contaminant energètic
que envaeix la nostra intimitat
i lesiona la nostra salut

 

qui som

novetats i notícies

documents

associar-se

 

 

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ A L'ACCCA


(*) camps obligatoris


DADES PERSONALS
Nom i cognoms*
Adreça*
Localitat*
Província
Codi Postal*
Telčfon*/s
/
e-mail* @
Quin ha estat el motiu
de la seva incorporació

o el problema de soroll que ha patit
veïns incívics
local d'oci nocturn
bar-restaurant
trànsit del carrer (incloses motocicletes i cotxes xumba-xumba)
carreteres, autopista, aeroport
locals comercials en general (supermercat...)
aires condicionats
cap dels anteriors

altres
Per la present, SOL·LICITO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACCCA la meva incorporació a l'associació en qualitat de membre
prometo respectar i complir amb els estatuts de l'associació en tot moment, així com els acords vàlidament adoptats tant per la Junta Directiva com per l'Assemblea.
DADES BANCÀRIES
transferència bancària a favor de l'ACCCA
CCC: 0081 (Banc Sabadell) 0305 9900 0145 7747
titular: ACCCA
concepte: quota anual
càrrec en compte corrent
IBAN Entitat Oficina DC
  Núm. de compte
          
NIF*
Quota anual escollida* 35€     55€      altra quantitat

D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades només seran utilitzades per la gestió del tràmit d'incorporar-les a la base de dades de l'ACCCA a efectes de la nova incorporació com a membre de l'associació, restant a la seva disposició per a la sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació.

 

 

 

 

 

assessoria jurídica

oficina tècnica acústica

assessoria
mèdica/psicològica